+355 68 44 81 854

Transport

Një degë tjetër e aktivitetit tonë është dhe transporti. Shoqëria transporton produktet e prodhura prej saj, si brenda dhe jashtë Shqipërisë. Për sa i përket transporteve, ne disponojmë mjetet e nevojshme për të transportuar të gjitha llojet e mallrave apo materialeve që mund të na kërkojnë klientë të ndryshëm.

Tregëtim

Për sa i përket tregëtimit të inerteve, disponon mjetet dhe fuqinë puntore për ta shpërdarë atë në sasi, kohë dhe vendodhje. Ndër të tjera shoqëria ka në pronësi 5 (pesë) kamionë të tonazhit të rëndë, 3 (tre) koka tërheqëse, ngarkues vetëlëvizës (fadroma) etj.. 

Prodhim

Sot shoqëria “INERTE EXPRESS” sh.p.k ka kapacitetet e duhura për të prodhuar inertet për të cilat është licensuar nga Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, në cilësi, sasi dhe në kohën e kërkuar duke i qëndruar korrekt kërkesave të klientëve të saj. Shoqëria ka në pronësi makieri dhe pajisje për kryerjen e aktivitetit te saj; ndër të tjera dhe dy Impiante për përpunim guri, skavator etj..

Kreu

Rreth Nesh

Shërbime

Produkte

Projekte

Galeria

Kontakt