+355 68 44 81 854

Sot shoqëria “INERTE EXPRESS” sh.p.k ka kapacitetet e duhura për të prodhuar inertet për të cilat është licensuar nga Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, në cilësi, sasi dhe në kohën e kërkuar duke i qëndruar korrekt kërkesave të klientëve të saj. Shoqëria ka në pronësi makieri dhe pajisje për kryerjen e aktivitetit te saj; ndër të tjera dhe dy Impiante për përpunim guri, skavator etj..

Kreu

Rreth Nesh

Shërbime

Produkte

Projekte

Galeria

Kontakt